Beşiktaş Rizeliler Derneğinin Kuruluşuna giden toplantılar.

Beşiktaş’ta bir çok Rize’li hemşerilerimizin olması sebebiyle bu eksikliğin giderilmesi adına sürekli bir araya gelerek iştişareler yaptık ve sonunda BEŞİKTAŞ RİZELİLER DERNEĞİ ‘ni kurduk.